Generalforsamling Gredstedbro Borgerforening

GENERALFORSAMLING GREDSTEDBRO BORGERFORENING

ONSDAG D. 25. FEBRUAR KL 19 PÅ GREDSTEDBRO HOTEL

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE

GØR DIG ALLEREDE NU TANKER OM BORGERFORENINGENS BESTÅEN. SKAL VI UNDERLÆGGES EN ANDEN FORENING I BYEN?ELLER HVORDAN OVERLEVER VI MED DET SOM BORGERFORENINGEN STÅR FOR?

VI MANGLER FIRE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

 

BESTYERLSEN GREDSTEDBRO BORGERFORENING