Jernved Gredstedbro Lokalarkiv

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv.

Find Lokalarkivet på nettet : Klik her

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv blev stiftet i november 1979 med det formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, lydoptagelser og andet med tilknytning til sognet, samt at stille de registrerede materialer til rådighed for sognets beboere.

Arkivet er en selvejende institution og dækker området Jernved, Gredsted og Gredstedbro.

Bestyrelsen består af mindst 4 personer, hvoraf 2 er valgt i Jernved og 2 i Gredstedbro. Bestyrelsen kan selv supplere sig med flere medlemmer, hvis det er ønskeligt.

Post til arkivet sendes til: Jernved Gredstedbro Lokalarkiv, Kirkebakken 33, 6771 Gredstedbro.

Arkivets mail: jernark@bbsyd.dk

Arkivets telefonnr.: 30 68 00 62

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv har til huse i Aktivitetshuset i Jernved.

Åbningstid: Den 1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 15.00 til 17.00. Arkivet er lukket i skolernes ferier.

Arkivet_007

sognearkiv1_2015sognearkiv2_2015

Arkiv fylder fem år

Læs Årsberetningen her :

Årsberetning 2019

årsberetning lokalarkiv 2018

Årsberetning 3 for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2017

Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2016

Årsberetning for Jernved Sognearkiv 2015

Sognearkiv beretning 2014

Årsberetning for 2013

sognearkiv-_Årsberetn2012