Ældrepleje

Ældrepleje

Ældreplejen på egnen har midtpunkt i plejecentret
MARGRETHEGÅRDEN – Ribe N, hvorfra hjemmehjælperne har deres udgangspunkt.
TLF.NR. 76163100

www.esbjergkommune.dk under Pension & Ældre.