Gåture

Gåture

P1010001 (1)

Fra broen, der fører den gamle hovedvej over åen, er der rige muligheder for at følge åens forløb mod vest, idet der er anlagt en sti på begge side af den ud til Jedsted mølle.Kongeåstien Turen ud på den ene side og hjem på den anden er på ca. 4 km og går gennem enge, skove og vilde naturområder. Undervejs kan man træffe mange forskellige fugle. Af de mere sjældne er isfuglen, vandstæren og den gule vipstjært. Der er også mange vilde planter, bl.a. en stor bestand af Lægekulsukker.  Har man behov for længere ture, er der gode travemuligheder  fra møllen og vestpå til Vilslev kirke. Fra Kongeådal går på sydsiden af åen en sti til Vilslev Spang .’

 

Kongeåstien er anlagt og bliver passet af en gruppe borgere fra byen. Ideen til stien kom frem på et møde på hotellet i nov. 1999. Stigruppen startede sit arbejde med etableringen foråret 2000 og havde et godt samarbejde med Ribe amts naturpleje afdeling. Gruppen består nu af 6 mand, der sørger for, at græsset på stien slåes og buske beskæres 3 -4 gange hver sommer.

En tur mod nord.

En anden tur kan udgå fra stationen, hen ad Kirkegade og ind ad stien umiddelbart efter kirken. Stien leder ind til haven ved  Karstensminde, det nyrestaurerede plejecenter og fører videre ud til  Gredsted Kærvej. Ca. 100 meter fremme går en gangsti ind i skoven til højre. Følger man denne havner man oppe ved kirkegården og skolen. Herfra kan man krydse

sportspladsen ved hallen og komme over til hjørnet af  skoven, der en anlagt i det tidligere Gredsted grandelags område med spor af de lergrave, der opstod da man gravede ler til vejbelægning og husbyggeri i forrige århundrede. Gennem skoven går flere stier, og søger man ud mod den gamle hovedvej, kommer man til ”Anlægget”, en lille mindepark med mindesten over lærer Kaas, der ene mand, med en lærerindes hjælp, lærte egnens børn det, de behøvede for at klare sig. Han virkede i Gredsted skole i 37 år, som det fremgår af stenens tekst. Hjem til byen igen over sportpladsen. 

Kaas´mindesten

 

 

CYKELTURE

Udover oplevelser i ådalen er der også mange gode oplevelser der venter en, hvis man f.eks. tager sin cykel og tager turen vestpå ad Darumvej, finder “Drivervejen”  over markerne  til Riber Kjærgård. Drivervejen går nordpå fra Darumvej umiddelbart før viadukten over motortrafikvejen og lander i parken bag Landbrugsskolen. Vejen er afmærket flere steder undervejs.

Kjærgaard_l. Hollænderskovskilt

Fra Kjærgårdsvej foran skolen, viser skilte til Hollænderskoven. Den er en pragtfuld naturperle med ældgamle ege- og bøgetræer, der uden overdrivelse kan kaldes kæmper.

Kæmper_2 Kæmper_1

Turen hjem kan så gå gennem Hunderup mose, et stykke natur, der har overlevet tørvegravning og  til dels afvanding. Man kører ind på Stenbrovej ved hjørnet af skolens park og videre ad Alsbrovej til den gamle hovedvej og ad den nye cykelsti hjem til Gredstedbro. Turen er på godt 13 km. En del af vejen foregår turen  på grusveje.Er man mere til cykelvenlig asfalt, er turen fra Kjærgaard ned gennem Vilslev og hjem nok at fortrække. En anden god motionstur kan gå op over Jernved banke og ud over Plougstrup Møllevej til Hjortlund og hjem.På denne tur får man naturens storslåethed både at se og føle.