Kongeånyt

Lokal varme i Gredstedbro

Mange boliger opvarmes i dag af naturgas eller olie. Men på nationalt plan er det blevet besluttet at erstatte fossile brændsler til boligopvarmning med grønnere løsninger. Med baggrund i Esbjerg og Varde kommuners varmeplaner skal DIN Forsyning Lokalvarme bistå områder udenfor det eksisterende fjernvarmenet med at etablere kollektive varmeløsninger. Lige nu er vi i gang med at undersøge muligheden for at etablere lokale varmeløsninger i

Læs mere
Borgermøde i Gredstedbro

Tilmelding til Metha på 50 57 66 73

Læs mere
Borgermøde i Kongeåhallen
Udflugt med Seniorklubben
Fordrag med Peter præst
Jernved/Hjortlund Menighedsråd
Generalforsamling i Borgerforeningen
Foredrag v/Bent Nielsen, Ribe
Gymnastikopvisning
Foredrag 25. januar

Reklame

jernved mejeri logo
Coop_Dagli_Brugsen 240x153