AFLYST – Generalforsamlingen i Kongeåhallen er aflyst.