Vindere af Gredstedbro Boldsklubs præmiespil

Vindere af Gredstedbro Boldklubs præmiespil

Juli, august, septmber 2017

             Juli 2017    
Nr. Navn Kr
225 Gunvor Okholm Ravn 300
122 Anny Rosenmay 150
313 Metha Christensen 100
183 Birthe Jensen 50
114 Ketty Christensen 50
286 Jette Jørgensen 50
175 Inger M. Langkilde 50
241 Jørgen Pedersen 50
197 Carsten Pedersen 50
240 Carsten Sørensen 50
     
August 17    
Nr. Navn Kr.
110 Ole Helle 300
425 Niels Erik Pedersen 150
444 Kamilla Thuesen 100
80 Grethe Madsen 50
237 Peter Aarhus Jensen 50
11 Marie Nielsen 50
128 Preben Møller 50
129 Anny Rosenay 50
33 Lars Kjærgård 50
48 Morten Jørgensen 50
     
September 2017    
Nr. Navn Kr.
22 Rene Thygesen 300
29 Jannik Pedersen 150
378 Victor Søberg 100
204 Mille og Caroline Rosenmay 50
346 Jesper Brodersen 50
15 Nanna Hansen 50
69 Trine Nielsen 50
363 Eli Nicolaisen 50
480 Mikael Feddersen 50
369 Ninna Færgemann 50