Vilslev og Jedsteds marknavne – hør om

INDBYDELSE

Reception mandag den 27. november.  I Forsamlingshuset kl. 19.30. Entre: 50 kr.

Roll Præstegaard holder foredrag om Vilslevs og Jedsteds marknavne

Blandt årets artikler i Kongeåen kan nævnes:

Bjarne Steiner fortæller om sin Barndom i Kongeådal Brugs. Blandt andet om Vanens magt:

Mange folk havde deres selvtillærte vaner i Brugsen. Som eksempel kan nævnes, at når Aksel Thude skulle have nye træsko, gik han op på loftet, hvor træskoene stod. Når han fandt dem der passede, tog han et par nye og satte de gamle ind på hylden, og gik igen. Når man så konstaterede, at der var et par brugte træsko på hylden, så skrev man dem i bogen til ham.

Blandt andre artikler

Og Margot Thygesen fortæller om et liv i Jedsted.

Der er korte historiske snit om Ligvejen, vores broer, mergelbanen og lærerinde Signe.

Lystfisker Erling Christensen beretter om fortids fagst af laks ved Jedsted Mølle.

Den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19 i 2016 fortæller Michael Alrø Jensen om.

Ved receptionen kan du købe årbogen og også Sognearkivets andre udgivelser.

Efter receptionen kan årbogen købes i Kongeådal Brugs. Pris: 50 kr.

Vilslev-Jedsted Sognearkiv byder velkommen til alle!

Stig Hegn, Jedsted klostervej 77, 6771 Gredstedbro.

7543 1441 – stighegn@mail.dk – mobilos:  5196 6473