Vi skal have ny sognepræst

PRESSEMEDDELSE

Sognepræst Christina T. Frøkjær stopper ved Pastoratet ved Kongeåen – Jernved-Hjortlund pr 1/9 2016

 

Kære Alle

Allerførst vil jeg gerne sige tak. Tak til menighedsrådene, dåbsfamilierne, brudeparrene, de efterladte, konfirmander og alle de andre mennesker jeg har lært at kende igennem de sidste par år. Tak for jeres åbne sind og vilje til at lære mig og min familie at kende. Vi har haft det godt og vi vil komme til at savne mangt og meget herfra.

Men nogle gange vil skæbnen at der åbnes nye veje for en og jeg har sagt ja tak til at blive dansk præst i Ansgar kirke i Flensborg, pr. 1. september 2016.

Jeg har min sidste gudstjeneste den 28. august kl 11 i Gredstedbro kirke. Jeg håber at flest muligt vil komme, så jeg får mulighed for at hilse på og sige på gensyn.

 

Venligst Christina Frøkjær

 

Hvad er den videre plan for pastoratet?

Først vil vi gerne sige en stor tak til Christina for arbejdet og tjenesten i pastoratet. Christina startede i oktober 2014, og faldt godt ind rollen som pastoratets sognepræst. Vi har nydt godt af hendes prædikener og øvrige arbejde i sognene. Vi ønsker Christina og familien al mulighed held og lykke i det nye embede i Flensborg.

Christina har de sidste gudstjenester søndag den 28/8 i henholdsvis Jernved kl. 09.30 og i Gredstedbro kl. 11.00. Menighedsrådene vil gerne byde lidt mad og drikke i forlængelse af den sidste tjeneste i Gredstedbro, hvor man kan tage afsked med Christina. Alle er velkomne!

Sognene har været i dialog med domprovst Jens Torkild Bak. I første omgang er der aftalt følgende:

–          Pastoratet forsætter uændret i form og størrelse. Christina har betjent områdets 3 kirker i Jernved, Gredstedbro og Hjortlund på fuld tid med tjenestebolig i Jernved præstegård.

–          Vi vil få en konstitueret vikar sat ind i stillingen pr. 1/9, som skal betjene pastoratet indtil vi får ansat en ny sognepræst. Om det bliver før eller efter 1/12 er ikke bestemt. Første søndag i advent skal de nye menighedsråd konstitueres – lige meget om det bliver før eller efter, vil nogle af de nuværende rådsmedlemmer gerne fortsætte i menighedsrådene, som vil kunne hjælpe den nye præst i gang.  Menighedsrådene skal mødes med provsten i starten af august, hvor vi skal have lavet den endelige køreplan for ansættelse af den nye præst.

 

Med venlig hilsen

Pia Skov og Randi Rotendahl,

formænd for henholdsvis Hjortlund og Jernved sogne