Sognearkivet skifter navn

SognearkivpylonNyt fra Jernved Gredstedbro lokalarkiv.

Jo, det er rigtig nok, hvad der står i overskriften. Jernved sognearkiv har skiftet navn til Jernved Gredstedbro lokalarkiv. Efter megen snak og diskussion er vi endt ved dette navn. Og hvorfor så den navneændring? For det første fordi ordet sogn i dag stort set kun bruges i kirkelig sammenhæng. Vi har jo ikke længere et sogneråd, som man havde i gamle dage, hvor landet var opdelt i sogne, kommuner og amter. Tilbage har vi kun kommunerne, som så er blevet meget større og dækker et langt større areal – et stort antal af de gamle sogne.

For det andet er Gredstedbro med anlægget af jernbanen i 1875 og Gredstedbro station vokset sig betydelig større end Jernved. Vi har i arkivbestyrelsen derfor drøftet, om det ikke var rimeligt, at navnet Gredstedbro kom med i arkivbetegnelsen, så det blev helt klart for borgerne i Gredstedbro, at det også var deres lokalarkiv.

For det tredje giver ordet lokalarkiv for vore dages brugere også bedre mening. På landsplan bruges ordet i den organisation, som varetager lokalarkivernes faglighed. Den hedder Sammenslutningen af lokalarkiver, forkortet SLA.

Så derfor altså navneændringen, som allerede er synlig på vores adresse i aktivitetshuset på Kirkebakken 33 i Jernvedlund. På standeren, som står ved det nye kulturhus, hvor før Jernved skole lå, er nu tilføjet: Jernved Gredstedbro lokalarkiv.

Lad mig så til sidst minde om, at lokalarkivet er det lille samfunds fælles hukommelse. Vi sørger for, at bevare historien om mennesker og deres gøremål ved at opbevare efterladenskaber i form af breve, ejendomspapirer, regnskaber, mødeprotokoller, billeder og meget mere. Så kom trygt til os med sager, som I er i tvivl om skal bevares. Så finder vi ud af, om det er noget vi skal gemme, eller I bare skal kassere det. Vi har som sædvanligt åbent hver den 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14.00 – 16.00, dog ikke i skolernes ferier.

Ole Steinmeier, arkivleder.