Sognearkivet efterlyser

Nyt fra Sognearkivet.

Hvem kender denne ejendom?

sognearkiv1_2016

 

Jernved Sognearkiv har fortsat brug for hjælp til at identificere billeder. Ikke mindst lige nu, hvor vi er begyndt at scanne vore billeder med henblik på offentliggørelse på arkivportalen  >Arkiv.dk<.  Så hvis du genkender denne ejendom, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt arkivleder Ole Steinmeier på tlf. 24 62 27 25  eller send en mail til arkivet på adressen: >jernark@bbsyd.dk<  Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi stadig sælger hæftet “Som de husker det”. Det kan købes for 50,00 kr. ved henvendelse ligeledes til Ole Steinmeier eller til Johann Jensen på tlf. 75431493 eller til Hans Nielsen på tlf.75431398.