SÅ KOM BROEN PÅ PLADS

Efter mange genvordigheder kom broen over Kongeåen på plads.

Så er broen klar til gående og cyklende passanter

  

Problemerne med længden kontra åens bredde er klaret ved at svejse et stykke i begge ender.

Den høje vandstand i åen skyldes dels den megen regn  og dels sandproblemer i vadehavet. Der er simpelthen ved at dannes en ny ø ud for Kongeåslusen. Fuglene kan god li`den, det kan landmændene langs åen ikke.