Referat fra Informations- og dialogmøde med Vej & Park

Byens lokalrådsrepræsentant Henrik Sørensen var til det årlig Informations- og dialogmøde med Vej & Park.

Med på mødet havde Henrik følgende punkter for Gredstedbro:

Stikkontakter til julebelysning ved byskiltet mod Vilslev:
Lokalrådet kan sende en ansøgning til Vej & Park, med angivelse af pågældende lygtepæle.
Vej & Park vil installere stik i 10-12 lygtepæle, herudover betaler Lokalrådet/Borgerforeningen selv.
Den fremtidige drift står Lokalrådet/Borgerforeningen selv for.
Vej & Park betaler strømforbruget.

Oprensning af søen:
Vej & Park har ikke mulighed for at lave en oprensning af søen, da en oprensning koster mellem 500.000 og 2 millioner.
De har derimod mulighed for at grødeskære, hvilket betyder at de kan fjerne plantemasse over vandniveau. Dette har dog ikke en langvarrig effekt, og der vil ikke gå lang tid førend søen er tilbage på nuværende niveau. Dette kan gøre uden dispensation i perioden 1. oktober til 1. marts.
Søen er sat på listen over grødeskæring.

Ny belægning ved Blomstergangen:
Stien er gennemgået, og der er ikke planer om omlægning af stien.

Fuldt referat finder du her:
Referat Vej & Parks lokalrådsmøde Ribe 2017
Tak til Henrik for det gode arbejde!