Nyt fra Sognearkivet

Nyt fra Jernved Gredstedbro Lokalarkiv

Ved loppemarkedet i aktivitetshuset i Jernved den sidste weekend i oktober havde vi mange besøgende, og vi fornemmer en ret stor interesse for, hvad et lokalarkiv egentlig kan. Det har fået os til at tænke på, at det måske var en god ide lige at komme med nogle bud på, hvordan I kan bruge os, og frem for alt hvad vi kan bruge fra Jer.

Jernved Gredstedbro lokalarkiv har en righoldig samling af billeder, som vi lige nu arbejder med at få gjort digitale, så de bliver synlige på <arkiv.dk.>, som er en søgeportal for lokalarkiver.

Vi modtager derfor gerne billeder, men også beretninger, der kan være med til at belyse egnens historie.

I arkivet samler og opbevarer vi arkivalier fra foreninger, private og erhverv. Vi vil gerne være behjælpelige med at sortere fra, hvad der bør gemmes. Vi plejer at sige: Er du i tvivl, så spørg arkivet, før du kasserer noget. Husk nutiden bliver fortid, og måske er det lige din oplysning, vi mangler.

Du er med til at bestemme, om det afleverede materiale kan benyttes alment, eller om det eventuelt skal behæftes med en klausul om senere eller begrænset tilgængelighed.

Du kan bl.a. gøre brug af arkivet:

– til at få noget at vide om egnens historie

– til at søge din slægt

– til at søge oplysning om din egen eller andre ejendommes historie

I øjeblikket har vi to udgivelser, som vi sælger for 50 kr. stykket. Nemlig den fra sidste år: Som de husker det og den fra i år: Historier langs Kongeåen.

I er meget velkomne til at besøge os. Vores åbningstid er: 1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 14.00 – 16.00, dog ikke i skolernes ferier, eller I kan kontakte arkivleder Ole Steinmeier på tlf. 24 62 27 25