NYT FRA SOGNEARKIVET

Nyt fra Jernved Sognearkiv

Vi havde som tidligere år åbent hus til Jernveds kræmmer- og loppemarked. Det var en god oplevelse med mange besøgende. Jeg synes, vi mærker en stigende interesse for historien om lokalsamfundet.  Mange unge mennesker vil også gerne vide lidt om den ejendom, de har købt og spørger derfor, om vi har noget, de kan bruge. Det har vi jo, idet vi har fortegnelsen over alle ejendomme i det gamle sogn, som dækker Jernved, Gredsted, Plougstrup og Gredstedbro. Der bliver flittigt kigget i mapperne, og oftest får man svar på sine spørgsmål desangående.

I år havde vi så yderligere et hæfte med fortællinger fra det gamle sogn at byde på. Vi havde fået det ordnet sådan, at udgivelsen netop faldt sammen med årets loppemarked. Det mente vi var en god lejlighed til at præsentere hæftet og få gang i salget. Det viste sig at være rigtig tænkt. Vi solgte 70 hæfter alene på den weekend, og ikke mindst efter, at der havde været omtale af hæftet i Ugeavisen, har vi solgt rigtig mange, så vi håber på at få solgt hele oplaget. Hæftet kan stadig købes i sognearkivets lokale i åbningstiden eller ved henvendelse til Ole Steinmeier tlf. 75 43 12 78, Bent Jørgensen tlf. 75 43 73 37, Anne Marie Bartelsen tlf. 75 43 51 13, Johann Jensen tlf. 75 43 14 93 eller Hans Nielsen tlf. 75 43 13 98. Prisen er 50,00 kr.

Hæftet hedder: Som de husker det – fortællinger fra Jernved og Gredstedbro og indeholder følgende fortællinger:

  • Dagligt liv i brugsen af Maren Pedersen
  • En snak om gamle dage af Ejnar Lindgren
  • Fra mit liv af Anna Sofie Laugesen
  • Historien om missionshuset af Kamilla Simonsen
  • Mit livs historie af Peder Lauridsen
  • Møbelfabrikken Trekanten af Verner Christensen
  • Kirkemodellen i Jernved kirke af Thomas Kjær Hansen
  • Mit liv som landmand og borgmester af Jørgen Elsted Hansen
  • Juleforberedelser i Købmandsbutikken af Hans Hansen

Ole Steinmeier, Arkivleder