Nyt fra Sognearkivet

sognearkivbilledeNyt fra Jernved sognearkiv

Jernved sognearkiv er det lokalarkiv, som dækker området Jernved, Jernvedlund, Gredsted og Gredstedbro, altså det, som i gamle dage var Jernved sogn, deraf navnet Jernved sognearkiv. Arkivet har til opgave at indsamle og gemme papirer, eksempelvis attester, dokumenter, beretninger, breve og regnskaber  samt billeder og meget mere, f.eks. forhandlingsprotokoller fra foreninger. Alt sammen noget,  som kan være med til at tegne historien om et samfund. Det er arkivets opgave at registrere det, som bliver afleveret, og gøre det søgbart, så andre kan få glæde af det.

I  Jernved sognearkiv får vi mange billeder, men det er ikke altid, at vi får oplysninger om billederne med, og det betyder, at vi ikke kan registrere dem. For at råde bod på det bringer vi fremover nogle billeder, som læserne måske kan hjælpe os med at identificere. Skulle nogen genkende den gamle mand  på billedet herunder, beder vi jer kontakte arkivleder Ole Steinmeier på telefon nr.  75 43 12 78 eller sende en mail til jernark@bbsyd.dk .

sognearkivbilede1