Landsbypedelordningen udvides nu med IT kyndig seniorjobber

Landsbypedelordningen udvides nu med IT kyndig seniorjobber

I forbindelse med udarbejdelse af Landdistriktspolitikken og evaluering af nuværende landsbypedelordning har der flere gange været nævnt, at der er et ønske om en person, der også kan hjælpe med at løse diverse IT relaterede opgaver.

Den person er vi nu så heldig at kunne tilknytte landsbypedelteamet.

Der er tale om Finn Thomsen, der de seneste ca. 5 år har arbejdet med IT relaterede opgaver henholdsvis i Esbjerg Kommunes IT-afdeling, UC Syd, Kultur og Fritidshuset i Esbjerg og senest som IT underviser ved AOF og LOF, hvor Finn har undervist begyndere og let øvede i IT og brug af I-pad.

Finn Thomsen tilbyder nu sin hjælp, og derfor vil jeg bede til, at I nu byder ind med arbejdsopgaver Finn kan gå i gang med.

Landsbypedelteamet kan gøre brug af Finn fra nu og frem til 1. januar 2016.

Mulige arbejdsopgaver

Der kan være borgere, der ønsker en generel introduktion og samtidigt få opgraderet sine IT kompetencer.

Der kan være borgere, der ønsker at få styr på den digitale post og hjælp til andre offentlige selvbetjeningsløsninger.

Der kan være behov for en ugentlig IT café, hvor borgere kan aftale tid og få hjælp til at bruge internettet, hjælp til informationssøgning, hjælp til brug af mobiltelefon, I-pad eller andet.

Der kan også være foreninger, der ønsker at gøre brug af muligheden for hjælp til hjemmesider, Facebook o.a.

Men ellers er det dig/jer, der bedst ved, hvad der kunne være behov for.

Selvfølgelig kan der være opgaver Finn ikke kan hjælpe med, men det vil komme an på en konkret vurdering.

Hvad gør du/I?

Formulér dit/jeres ønsker og send til mig snarest muligt. Derefter vil du/I blive kontaktet for en nærmere aftale.

For landsbypedelordningen gælder, at opgaverne ikke må være i konkurrence med private udbydere. De opgaver der kan løses er derfor opgaver, der i dag løses udelukkende på frivillig basis eller som slet ikke løses.

Det er muligt at gøre brug af en landsbypedel overalt i Esbjerg Kommune.

Jesper H. Larsen

Landdistriktskonsulent

Tlf. 51166712

Mail: jhla@esbjergkommune.dk