Kongeå Motion afholder generalforsamling den 10-3 16 kl 19.00 i Kongeåhallen

Generalforsamling den 10-3 16 kl 19

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af stemmetæller og dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag ( oprettelse af Gredstedbros forenede idrætsforeninger) Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at melde Kongeå Motion ind i en fælles forening for flere/alle idrætsforeninger i Gredstedbro. Mere info til generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. ( Bodil og Lene er på valg og modtager begge genvalg)
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt.

bestyrelsen er vært med  øl/sodavand/kaffe og et stykke brød med pålæg/ost.

venlig hilsen  bestyrelsen Kongeå Motion