HVEM SKAL VÆRE BYENS NYE LOKALRÅDSREPRÆSENTANT?

Den ene af byens to lokalrådrepræsentanter har efter flere års tro tjeneste desværre valgt at stoppe. Byen mangler derfor en ny repræsentant, og det er her DU kommer ind i billedet.

Du kommer i Lokalrådet sammen med Henrik Sørensen, og det eneste krav, er at du har lidt computerflair (Word, E-mail, Facebook).

Derudover vil du også have en stor sparring med Borgerforeningen, specielt bestyrelsen sekretær Pia Jakobsen, som allerede nu har kontakt med de forskellige afdelinger ved Esbjerg Kommune.

Men hvad er det lige en lokalrådsrepræsentant laver?

Man orientere sig om hvad der sker i lokalsamfundet, og hvilke muligheder der er for forbedringer i byen. Dette både lokalt, men også i samarbejde med Esbjerg Kommune.

Hvert år har vi fået et tilskud fra Lokalråd, som tildeles til forskellige gode tiltag i byen. Tilskud er tidligere blevet givet til blandet andet Ungfest og Multibanen.

Er med i et samarbejde som talerør med Vej og Park, så vi får videreudviklet vores skønne natur, veje og stier.

Mødes med nabobyernes lokalråd som sparring 2 gange årligt.

Der er ingen begrænsning for ideer som kan leveres videre til Byens Borgerforening, Idræts & Gymnastikforeninger, spejderne og hallen.

Resultater for 2015/2016:

Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune udarbejdet forslag til to energistier i byen, stierne bliver markeret med rutepæle, skilte samt flere bænke.

Lapning af huller på Ulkjærvej.

Op- og nedkørsler fra fortov til vej flere steder i byen.

Har det interresse så kontakt Borgerforeningen på gredstedbroborgerforening@gmail.com eller på 24 20 51 55