Gredstedbro Borgerforening generalforsamling

Borgerforeningen afholder generalforsamling

25. februar kl. 19.00

på Gredstedbro Hotel

 

Dagsorden:
– Valg af ordstyrer

– Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
– Formanden, Helle Torbens, årsberetning
– Kasserer, Marie Vind, aflægger regnskab
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Taletid til diverse udvalg
– Indkomne forslag
– Eventuelt
Velmødt