Gl. Dæmning ved møllen undersøges

Arkæologer er i gang med at undersøge den dæmning, som i 1500-tallet blev anlagt for af skabe turbinemuligheder ved Kongeåen. En søgegrøft på tværs af vejdæmningen viser hvordan dæmningen er opbygget af sand og et vandstandsende lag af marskler.

 

Det nye forløb, stryget er ved at tage form og når det er færdigt,  vil vandstanden ved Gredstedbro stige igen.