GGF – Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 28. januar  i Kongeåhallen kl. 19.00