Generalforsamling Kongeåhallen

Kongeåhallen Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.00 i mødelokalet. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling blive afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor regler for annoncering af generalforsamling ønskes ændret. Bestyrelsen