Generalforsamling Kongeå Motion

Indkaldelse til ordinær generalforsamling I Kongeå Motion

Afholdes i Kongeåhallen 27/3 2019 kl. 19.00

På valg: Thorkild, Jan og Poul (modtager genvalg)

Kongeå Motion er vært ved et stykke mad og en øl/vand ved generalforsamlingen

Bestyrelsen