Generalforsamling i Kongeåhallen

Kongeåhallen

Generalforsamling.

Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Da flere af de nuværende bestyrelsesmedlemer ikke ønsker at genopstille,håber bestyrelsen, at der er nogen kandidater der kunne have interesse i at blive bestyrelsesmedlem i Kongeåhallens bestyrelse.

Hvis det er tilfældet kan man enten møde op til Generalforsamlingen eller kontakte Formanden.

Kontaktoplysninger findes på Kongeåhallens hjemeside.

Bestyrelsen