Folkedans Blå Stue

BLÅ STUE

Den 7. maju kl. 13.30 :

Folkedansere fra Margrethegården i Ribe underholder