FDF Generalforsamling 6.3.

FDF Gredstedbro afholder generalforsamling

mandag den 6 marts 2017 kl 19

i Blåsplint, Ulkjærvej  53 a, Gredstedbro .

Støtteforeningen afholder generalforsamling lige efter.
Dagsorden iflg vedtægterne
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Mvh
Fdf Gredstedbro