Der er meget lang tid til Sankt Hans

DER ER MEGET LANG TID TIL SANKT HANS…
Tidlig tirsdag aften har nogen læsset grenaffald af på det sted nede ved søen, hvor Borgerforeningen hvert år afholder Sankt Hans.
Vi formoder at det er blevet gjort i en god mening, men dette er at betragte som ulovlig dumping af affald. Borgerforeningen henstiller derfor til at den eller de, som har læsset det af, får det fjernet igen hurtigst muligt.

Området ved søen er kommunal grund, som der hvert år søges om tilladelse til at bruge til Sankt Hans. Denne tilladelse er der slet ikke søgt om endnu og der må, af hensyn til diverse smådyr, ikke samles et bål før kort inden afbrænding. Kommunen vil blive kontaktet, hvis det ikke bliver fjernet. Men vi håber selvfølgelig meget, at dette ikke bliver nødvendigt. Med venlig hilsen Borgerforeningen