Daglibrugsen årsmøde 29. marts 2019

Fredag d.29.marts17.30 Årsmøde for Daglibrugsen Gredstedbro. 

Menu:Kylling med tilbehør,dessert og drikkevarer 75 kr.

Billetter købes i Brugsen 

Musikalsk indslag og amerikansk lotteri.

Dagsorden iflg .vedtægter. 

På valg :
Yrsa Kjærgaard (modtager genvalg)
Eva Pedersen (modtager genvalg)
Signe Jakobsen(modtager ikke genvalg)

Vel mødt  Bestyrelsen Daglibrugsen Gredstedbro