Båltalen fra Sct Hans

Der er altid lidt sandhed i satire, og hvis Gredstedbro ikke skal lide den skæbne Leif Maibom fra Sønderborg reyven beskriver i hans satiriske sang om udkantdanmark, at hvert andet hus er sat til salg, at skolen er lukket, at kl. 20 bliver lyset slukket og kroen lever af enkebal, så skal det sammenhold og den frivillighed, der eksisterer i byen i dag, fortsætte.

Byen lever af frivilligt arbejde. Det er frivillige, der passer byens grønne områder, sørger for borde/bænk rundt omkring i byen, renovering/vedligeholdelse af det gamle stadion. Det er frivillige, der varetager byens hjemmeside og det er frivillige, der stabler arrangementer på benene, der traditionens tro afholdes hvert år og samler byens borgere. Uden frivillige stod vi ikke samlet om bålet her i aften. Det vil vi gerne sige stor tak for!

Vi værdsætter den hjælpsomhed og opbakning borgerforeningen møder i byen, om det er via indbetaling af kontingent eller i form af frivilligt arbejde, så har det utrolig stor betydning for byen. Det giver os mulighed for at afholde affaldsindsamling, Sankt hans, byfest og ikke mindst juletræsfest. Alt dette er ikke en selvfølge, og byen ville miste meget, hvis det ikke var for disse engagerede borgere og foreninger. At tage alt dette arbejde for givet, er som at tage byen for givet. Det vil i vores øjne være det samme som at sige man er ligeglad. Det sted gider vi ikke bo.

Når man hører ordet ” borgerforeningen”, tænker mange måske – er det ikke noget for gamle mennesker?”  Men svaret er nej, borgerforeningen er for de borgere, som ønsker at tage del i deres by. For de, der værdsætter sådan et arrangement som i aften, og de, der vil være med til at sikre byens fremtid ved at være attraktiv, og derved skabe en by i udvikling, der er kendt for et fantastisk sammenhold.

For det kræver det. Byen har brug for vækst, vedligeholdelse, fornyelse, interesse og frem for alt – at byens borgere er villige til at stå sammen og kæmpe for de værdier som Gredstedbro har. Vi skal beholde vores skole, vores børnehave og vuggestue, vores hal, vores brugs og vores station, så byen fremstår attraktiv for nuværende og kommende borgere.

En gruppe af borgere har allerede meldt sig på banen i arbejdet på at forskønne de fysiske rammer i Gredstedbro. Det sker gennem et samarbejde med Esbjerg Kommune, hvor der udarbejdes en såkaldt mellembyplan, hvor der i fremtiden tages højde for borgernes ønsker til fornyelser i byen. Der følger desværre ikke en stor pose penge med fra kommunen. Men f.eks trafiksanering på Ulkjærvej er et af de ønsker vi har i byen, og dette bliver tænkt ind i kommunens fremtidige planer for byen.

Den nyanlagte kongeåsti er også et godt eksempel på et af resultaterne af et længerevarende arbejde fra byens side, og det er kun medvirkende til at gøre Gredstedbro mere attraktiv. Gredstedbro har en skøn omkringliggende natur, som bare venter på at blive besøgt og brugt. Fremover vil vi tænke naturen ind når vi planlægger nye arrangementer for byens borgere, store som små.

Vi vil ikke tillade at byen dør hen, at glæden ved fælleskabet visner. Men det kræver at vi hver især påtager os ansvaret for Gredstedbros fremtid. Vi har i borgerforeningen også mange ideer til nye aktiviteter, som vi håber med hjælp fra jer, er noget vi kan få stablet på benene i løbet af de kommende år. Vi ønsker at benytte de skønne faciliteter vi er så heldige at have her i byen og dem skal vi værne om. Udbred kendskabet til foreningen og oplys nye i byen om, at foreningen og hjemmesiden gredstedbroegnen.dk eksisterer, så de også kan føle sig velkommen og blive en del af byen. Rent faktisk er Gredstedbro den by i hele Esbjerg kommune med den største børnetilgang. Til trods for Leif Maiboms sang om den sorte fremtid for udkantsdanmark, så bliver husene solgt i Gredstedbro. Skolen består, og kroen lever i bedste velgående. Vi er den del af udkants Danmark, der blomstrer og ikke dør hen.

Til sidst tak for opbakningen, og rigtig god aften.