Alle grundejere

Hvis der er problemer med fortove ved grunden skal grundejere selv meddele dette til “Vej og Park Esbjerg kommune” inden 1. december