Aktiviteter ved Dambruget

P1140218 P1140216      

 

 

Der sker rigtig meget ved Jedsted Mølles dambrug i denne sommer. De gamle damme nedlægges og laves til laguner , som indgår i vandrensningen.  Dammene erstattes af nye støbte bassiner med recirkulering af vandet. Den ændring, der bliver mest synlig er nok, at “vandfaldet” forsvinder og erstattes af et såkaldt styrt. Det skulle give fiskene bedre mulighed for at komme op i åen og gyde. Foreløbig er man v ed at opbygge et fundament i den bløde engbund til en maskinhal.

Hele projektet er udførligt beskrevet på Google  – søg efter  ” Kongeåstryget”