Årsberetning 2020

Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2020

Året 2020 har jo været et meget specielt år for hele samfundet og dermed også for lokalarkiverne. Det afspejler sig selvfølgelig i de aktiviteter eller manglen på samme, som der har været i forbindelse med arkivarbejdet.  I den første tid med Coronalukning overholdt vi vores åbningstider og afviklede også nogle møder, men vi blev hurtigt enige om, at det nok ikke var forsvarligt, så derfor vedtog vi at holde lukket for besøgende fra sommerferien og året ud. De planlagte guidede gåture i h.h.v. Jernved og Gredstedbro blev derfor aflyst. Loppemarkedet i Jernved kulturhus, hvor vi har til huse og hvor vi plejer at holde åbent hus, blev ligeledes aflyst. Her plejer vi ellers at have mange besøgende, som er nysgerrige efter at vide noget om arkivarbejdet og høre noget om lokalsamfundet. Så alt i alt må vi konstatere, at der ikke har været nogen udadvendt aktivitet i år. 

Lukningen for besøgende har ikke forhindret  at man kunne komme i kontakt med os. Arkivlederens telefon har været åben, og vi har annonceret i lokalpressen, at man var velkommen til at ringe og lave aftale om aflevering af arkivalier. Vi har da også modtaget to store afleveringer, hvoraf den ene indeholdt en del materialer, som vi har vurderet hører hjemme i at andet arkiv inden for Esbjergarkivsamvirket. Alt hvad der er kommet ind efter april 2020, er blot blevet sat til side til senere behandling, da vi heller ikke har ment, at det var forsvarligt at mødes til arbejdsfællesskab. Arkivlederen har sørget for, at  tjekke post/mail samt holde det i gang, som ikke kan udsættes. 

Vi har haft en del henvendelser via <arkiv.dk>.Det fortæller noget om, at vi er blevet meget mere synlige i samfundet og at der er en stor interesse for historien. Den har muligvis altid været der, men er nu blomstret op, fordi det er blevet let at finde fortiden frem. 

I begyndelsen af året anskaffede vi en ny printer, da den gamle lavede for mange “knuder”, men ellers er vi ret godt med, hvad angår IT-udstyr. 

Vi er nu kommet så langt medi billedscanning, at vi vel stort set kun mangler 2-300 billeder. Men det tager tid, fordi der med uploading af billederne  også følger opdatering af de oplysninger, vi har om dem i Arkibas. Gevinsten ved at bruge tid på det er jo så, at man får renset og ajourført basen.

Arkivbestyrelsen har fået ny formand. Den gamle formand, Hans Nielsen ønskede selv at gå, men lod sig dog overtale til at blive i bestyrelsen lidt endnu. Det er vi glade for, fordi han som opvokset i sognet har en stor viden, som vi gerne vil og må trække på. Arkivbestyrelsen består så af seks medlemmer, nemlig: Formand: Erik Hansen, arkivleder: Ole Steinmeier, kasserer: Johann Jensen, bestyrelsesmedlemmer: Anne Marie Bartelsen, Søren Krebs Nielsen og Hans Nielsen

Gredstedbro d. 10.april 2021

Ole Steinmeier